!! Změn svůj život !!

Spasení a život víry je zdarma

Pokud ses rozhodl/a dnes změnit svůj život, na řádcích níže ti zde nabízíme návod jak na to. Nejlepší na tom je, že to není nic náročného a vše je úplně zdarma. Ježíš tě miluje. Změň ještě dnes svůj život na věky!

Život věčný

Věříme ve vzkříšení mrtvých, ve věčný život s Bohem a nekonečnou radost všech zachráněných. Zároveň však věříme, že ti, kteří neuvěřili v Ježíše Krista a nepřijali Boží milost, odpuštění hříchů a smíření, které jsou každému dostupné pouze ve jménu Ježíš, budou navěky odděleni od Boha a Jeho lásky a budou mít podíl spolu s ďáblem a padlými anděly ve věčné smrti a odsouzení.

“ Věřím, že zdravé vyučování je to, které je příjímáno skrze jedinou pravdu a filtr všech lží a nepravostí – Boží Slovo !! “

(Bohdan Stonawski)

Poznejte nás více

Přidej se k nám

V našem sboru je pro každého místo, jak pro ty kdo si chtějí užívat Boží přítomnost a chválu, tak i pro ty, kdo touží sloužit Pánu jako Jeho učedníci. Pokud se nás rozhodnete navštívit, budeme moc rádi; a když se s námi spojíte, nikdy vám nebudeme bránit v růstu ve službě Pánu.

Naši vedoucí: Bohdan a Patricie Stonawšťí

Naši vedoucí: Bohdan a Patricie Stonawšťí

Pastoři

Vstoupili jsme do svazku manželského v roce 2007. Máme spolu tři děti: Lucinku, Alenku a Ewičku. Před několika lety jsme založili a začali tzv. ‘‘od nuly‘‘ nezávislé křesťanské společenství (spolek) v Třinci. Na podzim roku 2019 jsme se stali pevnou součástí státem uznané Církve Nová naděje a jejím plnohodnotným sborem v Třinci. Oba pracujeme v sekulárním zaměstnání a službu v církvi vykonáváme bezplatně. Toužíme vidět lidi plné víry v Boží slovo, kteří hoří pro nekonečně dobrého a milujícího Boha. Máme rádi majestátní hory i nespoutané moře a výlety do přírody.