Články, videa a povzbuzení

Pravidelná porce článků, pozbuzení a různých zamyšlení...

Nejnovější článek

Podobenství o nepoctivém správci (Lukáš 16, 1 – 8)

Toto podobenství jsem nikdy nechápala a ptala se Boha, co tím chtěl vlastně říct. Příběh je o nepoctivém správci, který špatně hospodařil s majetkem svého pána. Když to jeho pán zjistil, tak mu řekl, že má složit účty ze svého správcovství a že už nebude správcem. Ten správce byl chytrý, věděl, že až skončí se správcovstvím, začne úplně nová etapa života a bude si muset vydělávat na živobytí buď prací, nebo bude žebrat. Proto zavolal dlužníky svého pána, a jejich dluhy pokrátil, tím si získal jejich přízeň – a až skončí se správcovstvím, bude mít u nich otevřené dveře dokořán…

Krátké povzbuzení

Žalm 23:6

Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. 

Ke čtení

Články a povzbuzení

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy 2021   Čtení je zkráceno, jen 2x za rok bychom měli přečíst celou Novou Smlouvu. Pojďte do toho s námi bratři a sestry. Ve slově se skrývá moc a síla.podobné příspěvky

Video

Krátký záznam chval…