Církev Nová Naděje Třinec

Čemu věříme?

Neděle, 10:00 – 12:00 hod.
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101, 1. patro
(hned vedle PENNY marketu)

Modlitební setkání

Každou neděli od 10:00 začínáme naše shromáždění společnými modlitbami, kdy se přimlouváme za potřeby jednotlivců i za celý náš národ a svět.

Pravidelné nedělní shromáždění v Třinci

Neděle >> 10:00 >> Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101, (1. patro)
Jsme otevřené shromáždění věřících, proto přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Žádost o modlitbu

Potřebujete pomoc nebo průlom ve vašem životě? Jsme učedníci Ježíše Krista a rádi se za vás budeme modlit. Nebojte se a napište nám.

Shromáždění

Naše shromáždění jsou vedena pastorem Bohdanem Stonawskim. Jejich součástí je i živá hudba (chvály).

Dětská služba

Každou neděli během shromáždění probíhá program pro děti.

Jako rodina

Usilujeme o maximálně přátelskou atmosféru, pořádáme různé rodinné akce, výlety, apod.

Služba pomoci

Pokud prožíváte těžké období života nebo máte ve svém okolí někoho, kdo má těžkosti, je nemocný nebo nějak jinak ztrápený a rád by přijal uzdravení nebo pomoc od našeho Pána Ježíše Krista, pokud máte někoho, kdo chce víc poznat všemohoucího Boha, nebojte se nám o tom napsat. Sloužíme Pánu Ježíši Kristu, chceme se modlit za nemocné a potřebné… Jsme tu pro vás…

Naše snaha a Vize

‘‘Naše vize je dělat ze všech lidí učedníky Ježíše, aby spolu s námi věřili v dobrého, milujícího Boha Otce a hořeli pro Něj…‘‘

Matouš 28, 18-20 

TÝDENNÍ PLÁN ČTENÍ BOŽÍHO SlovA

Aktuální týden : 04.06. – 10.06. 2023

Deuteronomium, 8 – 15  //  Psalmy, 91 – 102
++++
Izajáš, 36 – 42  //  Zjevení, 6 – 12
++++

Obrácení - Pokání z hříchů . Vodní křest ponořením . Naplnění Duchem Svatým .

Začněte ještě dnes nový život, který vám nabízí Pán Ježíš Kristus. Přišel na tento svět, aby zemřel na kříži Golgoty. Takto na sebe vzal trest odsouzení a věčné smrti za hříchy každého jednoho člověka. Nezůstal však v hrobě, ale třetího dne vstal z mrtvých..!! OBRAŤTE SE (dělejte pokání) od hříchu a svého starého způsobu života k Bohu. UVĚŘTE ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za vás a navždy svou prolitou krví smazal všechny vaše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých a VYZNEJTE (potvrďte) Ježíše nahlas svými ústy jako svého Pána a spasitele. DEJTE SE pokřtít do jména Ježíš ponořením do vody  a VEZMĚTE dar Ducha Svatého (buďte naplnění Božím Duchem). STAŇTE SE učedníky a následovníky Ježíše a celý váš život se změní od základu…

Jak mohu uvěřit v Ježíše..?

Církevní Blog

Novinky, články a další příspěvky…

Přidej se k nám

Přehled všech akcí

 Modlitby za Izrael

Vždy první neděli v měsíci…

Protože milujeme Boha Izraele, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, proto milujeme i jeho vyvolený lid Izrael, milujeme zemi Izrael a Boží nedělitelné město Jeruzalému… Připojte se k nám a společně se v jednotě pravidelně modleme a přimlouvejme za Izrael, vždy 1. neděli v měsíci kdykoliv během celého dne, individuálně, ve skupinách nebo i během shromáždění v církvi, jak vás Bůh v tom povede…

Více informací  zjistíte na těchto – k tomuto účelu vytvořených – stránkách :

https://www.1nedeleproizrael.cz/

 

Pravidelná shromáždění v neděli

neděle : 10:00 – 12:00 >> Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101, 1.patro (hned vedle PENNY marketu)

Každého, kdo má zájem, zveme na pravidelná nedělní setkání dopoledne v Třinci. Součástí shromáždění je i program pro děti.

 

 

Každodenní plán čtení bible

čteme bibli každý den celý rok..!!

Kombinovaný rozpis četby Staré i Nové Smlouvy od 1.1. do 31.12. pro celý r. 2023.

Tento plán je rozdělen na jednotlivé týdny, vždy od neděle do soboty. Během celého roku přečteme Starou Smlouvu jedenkrát a Novou Smlouvu + Psalmy dvakrát.

Aktuální týden i právě čtené kapitoly naleznete – viz výše – v sekci „TÝDENNÍ PLÁN ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA“.