Církev Nová naděje Třinec

Čemu věříme?

Neděle, 10–12 hod.
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu)

Modlitební setkání

Každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 probíhá v prostorách naší církve modlitební setkání, kde se modlíme jak za potřeby jednotlivců, tak za celý národ a náš svět.

Pravidelní nedělní shromáždění

Každou neděli nás naleznete na adrese Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu). Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Žádost o modlitbu

Potřebujete pomoc nebo průlom ve Vašem životě? Jsme služebníci Ježíše Krista a rádi se za Vás budeme modlit. Nebojte se a napište nám.

Shromáždění

Naše shromáždění jsou vedena pastorem Bohdanem Stonawskim. Jejich součástí je i živá hudba (chvály).

Dětská služba

Každou neděli během shromáždění probíhá služba dětem.

Jako rodina

Usilujeme o maximálně přátelskou atmosféru, pořádáme různé rodinné akce, výlety, apod.

Služba pomoci

Pokud prožíváte těžké období života nebo máte ve svém okolí někoho, kdo má těžkosti, je nemocný nebo nějak jinak ztrápený a rád by přijal uzdravení nebo pomoc od našeho Pána Ježíše Krista, pokud máte někoho, kdo chce víc poznat všemohoucího Boha, nebojte se nám o tom napsat. Sloužíme Pánu Ježíši Kristu, chceme se modlit za nemocné a potřebné… Jsme tu pro vás…

Naše snaha a Vize

‘‘Naše vize je budovat v lidech víru v dobrého a milujícího Boha a hořet pro Něj…‘‘

 

Slovo pro meditaci a zapamatování

Aktuální týden : 19.09. - 25.09. 2022

Přísloví, kapitola 2

Pokání z hříchů . Vyznání . Nová naděje .

Začněte ještě dnes nový život, který vám nabízí Pán Ježíš Kristus. Přišel na tento svět, aby zemřel na kříži Golgoty. Takto na sebe vzal trest odsouzení a věčné smrti za hříchy každého jednoho člověka. Nezůstal však v hrobě, ale třetího dne vstal z mrtvých..!! Obraťte se od svého starého způsobu života k Bohu. Uvěřte ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za vás a navždy svou prolitou krví smazal všechny vaše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Vyznejte Ježíše nahlas ústy jako svého Pána a spasitele a váš život se změní od základu…

Jak mohu uvěřit v Ježíše..?

Církevní Blog

Novinky, články a další příspěvky…

Přidej se k nám

Přehled všech akcí

 Pravidelné modlitby za Izrael

Vždy 1. neděli v měsíci kdykoliv během shromáždění…

Protože milujeme Boha Izraele, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, proto milujeme i jeho vyvolený lid Izrael, milujeme zemi Izrael a Boží nedělitelné město Jeruzalému… Připojte se k nám a společně se v jednotě pravidelně modleme a přimlouvejme za celý Izrael vždy 1. neděli v měsíci během shromáždění a pak jakkoliv individuálně nebo i společně, jak vás Bůh povede…

Více informací  zjistíte na těchto – k tomuto účelu vytvořených – stránkách :

https://www.1nedeleproizrael.cz/

 

Evangelizace v ulicích Třince

>> V případě příznivého počasí každý čtvrtek v 17:00.
>> Navazuje na modlitební shromáždění, které se koná každý čtvrtek od 15:30 v prostorách církve.

Každého, kdo má zájem jít s námi, zveme na osobní evangelizaci a rozhlašování dobré zprávy v ulicích města Třince.

Sraz v prostorách církve >> Třinec-Lyžbice, ul. Jablunkovská 101 (hned vedle PENNY marketu)

 

 

Každodenní plán čtení bible

čteme bibli každý den celý rok..!!

Kombinovaný rozpis četby Staré i Nové Smlouvy od 1.1. do 31.12. pro r. 2022 a 2023.

Tento plán (v anglickém jazyce) sestavuje pro každý aktuální rok církevní hnutí  “We Are Church“, San Francisco, USA.

Zde je odkaz na kalendář a rozpis čtení pro každý jeden den :

https://www.wearechurchreading.com/

 (Na stejném odkaze si můžete stáhnout a uložit i celoroční plán ve formátu pdf.)