Církev Nová naděje Třinec

Čemu věříme?

Neděle, 10–12 hod.
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu)

Modlitební setkání

Každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 probíhá v prostorách naší církve modlitební setkání, kde se modlíme jak za potřeby jednotlivců, tak za celý národ a náš svět.

Pravidelní nedělní shromáždění

Každou neděli nás naleznete na adrese Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu). Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Žádost o modlitbu

Potřebujete pomoc nebo průlom ve Vašem životě? Jsme služebníci Ježíše Krista a rádi se za Vás budeme modlit. Nebojte se a napište nám.

Shromáždění

Naše shromáždění jsou vedena pastorem Bohdanem Stonawskim. Jejich součástí je i živá hudba (chvály).

Dětská služba

Každou neděli během shromáždění probíhá služba dětem.

Jako rodina

Usilujeme o maximálně přátelskou atmosféru, pořádáme různé rodinné akce, výlety, apod.

Služba pomoci

Pokud prožíváte těžké období života nebo máte ve svém okolí někoho, kdo má těžkosti, je nemocný nebo nějak jinak ztrápený a rád by přijal uzdravení nebo pomoc od našeho Pána Ježíše Krista, pokud máte někoho, kdo chce víc poznat všemohoucího Boha, nebojte se nám o tom napsat. Sloužíme Pánu Ježíši Kristu, chceme se modlit za nemocné a potřebné… Jsme tu pro vás…

Naše snaha a Vize

‘‘Naše vize je budovat v lidech víru v dobrého a milujícího Boha a hořet pro Něj…‘‘

 

NEJNOVĚJŠÍ POVZBUZENÍ

Žalm 23:6

Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. 

Pokání z hříchů . Vyznání . Nová naděje .

Začněte ještě dnes nový život, který vám nabízí Pán Ježíš Kristus. Přišel na tento svět, aby zemřel na kříži Golgoty. Takto na sebe vzal trest odsouzení a věčné smrti za hříchy každého jednoho člověka. Nezůstal však v hrobě, ale třetího dne vstal z mrtvých..!! Obraťte se od svého starého způsobu života k Bohu. Uvěřte ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za vás a navždy svou prolitou krví smazal všechny vaše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Vyznejte Ježíše nahlas ústy jako svého Pána a spasitele a váš život se změní od základu…

Jak mohu uvěřit v Ježíše..?

Církevní Blog

Novinky, články a další příspěvky…

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy 2021   Čtení je zkráceno, jen 2x za rok bychom měli přečíst celou Novou Smlouvu. Pojďte do toho s námi bratři a sestry. Ve slově se skrývá moc a síla.podobné příspěvky

číst více

Přidej se k nám

Přehled všech akcí

Pravidelné modlitby

Každý čtvrtek  od 16:00 do 18:00,
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101

Bratři a sestry v Ježíši, pravidelně se modlíme za aktuální dění u nás i ve světě, za naše město, naše rodiny… Přidejte se k nám, neboť Pán nás povolal k této službě v autoritě a moci Ducha Svatého.

„Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu.“ (Jan 15:16)

 

Evangelizace v ulicích Třince

>> V případě příznivého počasí každý čtvrtek v 17:15.
>> Navazuje na modlitební shromáždění, které se koná každý čtvrtek od 16:00 v prostorách církve.

Každého, kdo má zájem jít s námi, zveme na osobní evangelizaci a rozhlašování dobré zprávy v ulicích města Třince.

Sraz v prostorách církve >> Třinec-Lyžbice, ul. Jablunkovská 101 (hned vedle PENNY marketu)

 

 

Pochod pro Ježíše 2021

září-prosinec, 2021
Brno

Nejbližší termín : 25. září 2021

Pro víc informací a další termíny do konce roku 2021 volejte tel. č. : 731 212 738