Církev Nová Naděje Třinec

čemu věříme?

Neděle 10–12hod.
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu)

Modlitební setkání

Každý čvrtek od 16:00 – 18:00hod. Probíhá v prostorech naší církve modlitební setkání, kde se modlíme jak za potřeby jednotlivců, tak za celý národ a náš svět.

Pravidelní nedělní shromáždění

Každou neděli nás naleznete na Adrese Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101
(hned vedle PENNY marketu). Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Žádost o modlitbu

Potřebujete pomoc, nebo průlom ve Vašem životě? Jsme služebníci Ježíše Krista a rádi se za Vás budeme modlit. Nebojte se a napište nám.

Shromáždění

Naše shromáždění jsou vedena Našim pastorem Bohdanem Stonawskim a jsou vedeny ve svobodném duchu

Dětská služba

Během shromáždění probíhá i improvizovaná dětská služba. 

Jako rodina

Snažíme se o maximálně přátelskou atmosféru, pořádáme různé výlety, apod. 

Služba pomoci

Pokud jste v potřebě, nebo máte ve svém okolí někoho, kdo chce poznat Ježíše Krista. Pokud je ve vašem okolí člověk, který je nemocný a rád by přijal uzdravení od Našeho pána, nebojte se nám napsat. Chceme sloužit pánu Ježíši Kristu, modlit se za nemocné a za potřebné

Naše snaha a Vize

‘‘Naše vize je budovat v lidech víru v dobrého a milujícího Boha a hořet pro Něj…‘‘

 

NEJNOVĚJŠÍ POVZBUZENÍ

Žalm 23:6

Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. 

Pokání z hříchů . Vyznání . Nová naděje .

Začněte dnes nový žívot, který nám všem nabízí pán Ježíš Kristus. Zemřel za každého jednoho z nás a je připraven nám kdykoliv odpustit všechny naše hříchy. Stačí učinit pokání, vyznat jej jako svého pána a spasitele svými ústy, uvěřit ve svém srdci, že za nás zemřel na Kříži a Váš život se změní od základu.

Jak můžu uvěřit v ježíše

Církevní Blog

Novinky, články a další

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy

Plán čtení Nové Smlouvy 2021   Čtení je zkráceno, jen 2x za rok bychom měli přečíst celou Novou Smlouvu. Pojďte do toho s námi bratři a sestry. Ve slově se skrývá moc a síla.podobné příspěvky

číst více

přidej se k nám

Přehled všech akcí

Pravidelné modlitby

každý čvrtek @ od 16-18 hod
Třinec-Lyžbice, Jablunkovská 101

Bratři a sestry v Kristu pravidelně se po dobu 1hodiny modlíme za aktuální dění ve světě. Přidejte se k nám, neboť pán nás povolal v moci.

Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. Jan 15:16

 

Evangelizace v ulicích

říjen 9, 2020 @ od 15:45hod
sraz před Hotelem Steel Třinec

Srdečně Vás zveme na osobní evangelizaci a rozhlašování dobré zprávy v ulicích města Třince. Sraz před Hotelem Steel.

V případě špatného počasí modlitební setkání v 6. patře Steelu.

TATO AKCE SE RUŠÍ PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU.

 

Pochod pro Ježíše 2020

červenec-prosinec, 2020 @ 
Praha

28. Října

8. Listopadu

31. Prosince